Όροι Χρήσης

To stylianosmpellos . gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του stylianosmpellos . gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.Η προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν παράσχει ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου του stylianosmpellos.gr (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση), διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές ελληνικές και διεθνείς διατάξεις. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη δεν δημοσιοποιούνται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το stylianosmpellos.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικών στοιχείων και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του stylianosmpellos.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του stylianosmpellos.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το stylianosmpellos.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του stylianosmpellos.gr.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ( L imitation of liability)

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το stylianosmpellos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του s tylianosmpellos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του stylianosmpellos.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το stylianosmpellos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το stylianosmpellos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το stylianosmpellos.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το stylianosmpellos.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων και σελίδων. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το stylianosmpellos.gr.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ ( LINKS ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ( SITES )

Το stylianosmpellos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το stylianosmpellos.gr περιλαμβάνει άρθρα, κείμενα και αφιερώματα που αφορούν πρόσωπα και γεγονότα του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής μουσικής. Κάθε άποψη και αναφορά βασίζεται σε ίδια αντίληψη των συνεργατών του site ή σε συγκεκριμένες πηγές οι οποίες πάντοτε αναφέρονται και κατονομάζονται. Παρόλα αυτά, κάθε διαφωνία με συγκεκριμένα γεγονότα ή καταστάσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στις σελίδες του stylianosmpellos.gr είναι αποδεκτή αρκεί να είναι αιτιολογημένη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το stylianosmpellos.gr δεσμεύεται πως θα προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις και αναθεωρήσεις, μετά από σχετική ενημέρωση από τους αρμόδιου

Πιθανές συγκεκριμένες απόψεις των συνεργατών του stylianosmpellos.gr για πρόσωπα και γεγονότα που αφορούν το ελληνικό τραγούδι, είναι προσωπικές και δε δεσμεύουν το stylianosmpellos.gr.