Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη βράβευση του Αλ. Κιτσάκη στη Μεγάλη Βρετάνια