Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Ο γνωστός στο πανελλήνιο βάρδος του Δημοτικού μας τραγουδιού γυμνασιάρχης κ. Στυλιανός Μπέλλος, αποδύθηκε φέτος σε μια εξαιρετική πολιτιστική προσπάθεια που καλύπτει όλο τον ηπειρωτικό χώρο. Με την συμπαράσταση των τοπικών πολιτιστικών φορέων οργάνωσε το φετινό καλοκαίρι, βραδιές Δημοτικού τραγουδιού στις κυριότερες πόλεις της Ηπείρου.

Η ωραία αυτή εθνική προσπάθεια   του κ. Στυλιανού Μπέλλου αξίζει κάθε έπαινο. Ακόμη αποτελεί τιμή για τον εκπαιδευτικό κόσμο, γιατί από τις τάξεις του αναδείχτηκε ένας τόσο άξιος εμπνευστής και συνεχιστής της λαϊκής μας παράδοσης”.

Νικόλαος Σκόπας Επιθεωρητής Δ.Ε.