Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Γέννημα και θρέμμα της Ηπείρου ο Στυλιανός Μπέλλος έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ηπειρώτικου Δημοτικού τραγουδιού στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο αλλά και στα πέρατα του κόσμου μας, όπου η φωνή του παρηγορεί τους απόδημους αδελφούς μας και τους μαγνητίζει για την επιστροφή.

Συνδυάζοντας την τέχνη με τη γνώση, κάτι που δεν συναντάμε εύκολα στα πλαίσια του Δημοτικού τραγουδιού, εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη συλλογή των Δημοτικών τραγουδιών, επάξια βραβευμένος από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και από άλλες οργανώσεις των αποδήμων Ηπειρωτών, αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της πολιτιστικής μας δραστηριότητας, ένα αστείρευτο ταλέντο που πολλά πρόσφερε και πολλά περιμένουμε να προσφέρει”.

Του κ. Σπύρου Μαλαμη, δικηγόρου, συμβούλου της Π.Σ.Ε