Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Ο μεγάλος μας βάρδος ζει και αναπνέει για το δημοτικό τραγούδι και αποτελεί τη μοναδική όαση του λαϊκού μας τραγουδιού”. Του Χρήστου Σιώζου.