Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Και στη Συρία θ΄ ακουστούν τα Δημοτικά μας τραγούδια, χάρη στις πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δυο χώρες. Θα τα παρουσιάσει ο Χορευτικός Όμιλος Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών από τις 18 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ερμηνευτής των τραγουδιών θα είναι ο γυμνασιάρχης και καλλιτέχνης Στυλιανός Μπέλλος. Ο κ. Μπέλλος θεωρείται από τους καλύτερους ερμηνευτές των Δημοτικών μας τραγουδιών”.