Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Η ελληνική παροικία Ηπειρωτών Βελγίου διοργανώνει, για πρώτη φορά, επίσημη εκδήλωση στη μνήμη των αγώνων του Σουλίου. Προσκλήθηκαν επίσημοι, τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι Ελληνικών Συλλόγων Γερμανίας, Σουηδίας, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ειδική ομιλία για τη σημασία των αγώνων του Σουλίου θα κάνει ο γυμνασιάρχης Στυλιανός Μπέλλος, που θα πλαισιώσει και καλλιτεχνικά την όλη εκδήλωση με ηρωικά σουλιώτικα τραγούδια. Επίσης θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα της εκεί παροικίας μας”.