Στυλιανός Μπέλλος 
Επίσημη
Ιστοσελίδα

“Για την προσφορά του στο δημοτικό τραγούδι και ιδιαίτερα στο <Ηπειρώτικο>, βραβεύτηκε ο Στυλιανός Μπέλλος, γυμνασιάρχης και τραγουδιστής Δημοτικών τραγουδιών από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος”.